Cameratoezicht op het werk en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Regelmatig zijn er bedrijven die cameratoezicht hebben in en om het pand. Deze toezicht is altijd ter preventie van diefstal en beschadiging van de eigendommen. Maar soms ook voor het in de gaten houden van de werknemers. Mag deze toezicht zomaar? En hoe zit het straks met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Op deze vragen wordt er in dit artikel ingegaan. Inbreuk op de privacy Cameratoezicht is altijd een grote inbreuk op de privacy van de werknemers. Daarom stelt de wet een aantal eisen aan deze vorm van toezicht. De inbreuk op de…continue reading →

Zomaar op een mailinglijst na connectieverzoek op LinkedIn

De afgelopen dagen zie ik regelmatig op LinkedIn posts voorbijkomen waarin wordt besproken dat mensen na het accepteren van een connectie niet veel later een nieuwsbrief krijgen van die persoon. Tussen de reacties lees ik posts waaruit ik constateer dat er nog veel onduidelijkheid heerst over wat nu wel en niet mag. Daarbij wordt ook gezegd dat wat onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens wel zou mogen, straks onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet mag. In dit artikel bespreek ik wat de huidige wetgeving erover zegt, hoe je er vanaf mei onder de…continue reading →

In ieder geval tot 2020 geen boetes wet DBA

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft bekend gemaakt dat zzp’ers en hun opdrachtgevers tot in ieder geval 1 januari 2020 niet worden beboet, als blijkt dat er eigenlijk sprake is van een dienstverband. Vanaf juli dit jaar wordt de mogelijkheid op handhaven verruimt en wordt er actiever jacht gemaakt op mensen die bewust niet aan de regels voldoen. Zij krijgen wel eerst een waarschuwing voordat er boetes worden uitgedeeld. 'Het gaat om situaties waarin iemand heel helder is gewaarschuwd dat iets een schijnzelfstandigheid is en dat willens en wetens laat bestaan. Dan zeggen…continue reading →

Gemeente mag winkeliers uit de stadsrand weren

Het Europees Hof heeft bepaald dat gemeenten een stokje kunnen steken voor het vestigen van detailhandel aan de randen van hun gemeente. De eigenaar van een pand dat al 20 jaar gedeeltelijk leeg staat heeft de zaak aangespannen tegen gemeente Appingedam. Door het weigeren van een bepaalt schoenen- en kledingwinkel wil de gemeente voorkomen dat het stadshart verpaupert doordat er winkelpanden leeg komen te staan als gevolg van de verhuizing naar de stadsrand. Appingedam heeft, net als vele andere gemeenten, in het bestemmingsplan bepaald dat aan de rand van de gemeente slechts winkels…continue reading →

Bundeskartellamt dreigt Facebook met sancties

Het Bundeskartellamt (Duitse mededingingsautoriteit) dreigt Facebook opnieuw met sancties wegens de manier waarop Facebook persoonsgegevens van gebruikers verzamelt en verkoopt. De sancties kunnen grote gevolgen hebben voor het verdienmodel van Facebook. Een groot deel van de omzet wordt immers verkregen door gericht verkoop van advertenties. Andreas Mundt, voorzitter van de Duitse kartelwaakhond, heeft in een interview met de Financial Times aangegeven dat hij overweegt om Facebook te verbieden data over het internetverkeer van haar gebruikers op andere websites te verzamelen. In maart 2016 heeft de Bundeskartellamt al eerder bekend gemaakt een onderzoek te…continue reading →

De uitvoeringswet over gegevensbescherming is bij de Tweede Kamer ingediend

De wet die uitvoering geeft aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) is op 13 december 2017 bij de Tweede Kamer ingediend. Het doel van de Europese privacywetgeving is harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Unie. De AVG/GDPR zal op 25 mei 2018 van toepassing zijn. Op die datum zal de Uitvoeringswet in werking treden en de huidige Wet bescherming persoonsgegevens zal dan worden ingetrokken. Omdat de Uitvoeringswet beleidsneutraal is, zal, waar ruimte is voor nationale keuzes, zoveel mogelijk de bestaande…continue reading →

Wetswijzigingen per 1 januari 2018

Ieder jaar worden er nieuwe wetswijzigingen doorgevoerd op 1 januari. Zo ook dit jaar. Per 1 januari zijn er wetten gewijzigd op, onder andere, het gebied van bedrijfsvoering, personeel en verkoop. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers besproken. Stukloon Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers moeten minimaal het minimumloon per gewerkt uur verdienen. Voor bepaalde werkzaamheden in bepaalde sectoren is het mogelijk om van deze regels af te wijken. Het moet dan gaan om werkzaamheden waarbij de werkgever onvoldoende toezicht kan houden op de werkzaamheden en de…continue reading →

Garantierechten onvoldoende bekend bij consumenten

Meer dan 25 procent van de consumenten heeft volgens de Consumentenbond weleens problemen gehad om aanspraak te maken op de garantie van een product. Dat komt omdat veel consumenten niet weten wat hun rechten precies zijn. Er bestaan nog altijd misverstanden over het verschil tussen de fabrieksgarantie en de wettelijke garantierechten. Joyce Donat van de Consumentenbond zegt: ‘De fabrieksgarantie is feitelijk een cadeautje is van de fabrikant. Je hebt ook wettelijke garantierechten. Dat betekent dat je recht hebt op garantie, zolang je er gevoegelijk van uit mag gaan dat een product het doet.'…continue reading →

Balans privacy en veiligheid juridisch vastgelegd in nieuwe wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten biedt de nodige waarborgen als het gaat om het tegengaan van willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers. Ondanks dat, zal het kabinet op een aantal specifieke onderdelen nog scherper toezien dat de balans tussen veiligheid en privacy geborgd wordt. Deze balans zorgt er voor dat de privacy van burgers wordt gewaarborgd terwijl de inlichtingen- en veiligheidsdiensten over middelen beschikken die noodzakelijke zijn bij het veilig houden en verdedigen van onze democratische rechtsstaat. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogen niet zomaar informatie uitwisselen met inlichtingen-…continue reading →

Nog geen sociaal akkoord

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat er voorlopig nog geen nieuw sociaal akkoord in zit. Het is niet gelukt om werknemers- en werkgeversorganisaties op een lijn te krijgen. Voornamelijk de meningsverschillen over zaken als ontslagregels en de hervorming van het pensioenstelsel bleek te groot. Het kabinet wil, onder andere, het verschil tussen vaste en flexibele banen kleiner maken. De werknemers- en werkgeversorganisaties kunnen elkaar daar totaal niet in vinden. Het is nog maar de vraag of de organisaties achter wetgeving kan staan die het…continue reading →