Garantierechten onvoldoende bekend bij consumenten

Meer dan 25 procent van de consumenten heeft volgens de Consumentenbond weleens problemen gehad om aanspraak te maken op de garantie van een product. Dat komt omdat veel consumenten niet weten wat hun rechten precies zijn. Er bestaan nog altijd misverstanden over het verschil tussen de fabrieksgarantie en de wettelijke garantierechten. Joyce Donat van de Consumentenbond zegt: ‘De fabrieksgarantie is feitelijk een cadeautje is van de fabrikant. Je hebt ook wettelijke garantierechten. Dat betekent dat je recht hebt op garantie, zolang je er gevoegelijk van uit mag gaan dat een product het doet.'…continue reading →

Hoe kan je als ondernemer van een rechtsgeldige overeenkomst af komen?

Als ondernemer gaat u regelmatig overeenkomsten aan. Het kan weleens voorkomen dat u er gaandeweg achter komt dat u liever de overeenkomst niet had gesloten. De vraag is dan of en hoe u dan van de overeenkomst af kunt komen. In dit artikel geven wij u daar antwoord op. Kan je van een getekende overeenkomst af? In tegenstelling tot wat er vaak wordt gedacht, is het voor ondernemers (bijna) niet mogelijk om zich te beroepen op een bedenktijd. Zeker kleine ondernemers gaan er vaak vanuit dat de 14-dagentermijn ook voor hun geldt. Niets…continue reading →

Mag een checkbox voor een nieuwsbrief vooraf aangevinkt zijn?

Wanneer u iets bestelt op internet of u registreert u op een website, dan staat er vaak ergens “Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen”. Regelmatig is dat hokje alvast aangevinkt. Heel soms kunt u niets bestellen of kunt u uzelf niet registreren zonder de nieuwsbrief te ontvangen. Maar mag dat wel? In dit artikel wordt er ingegaan op de vraag of een checkbox bij de nieuwsbrief vooraf ingevuld mag zijn. Commerciële motieven De wet bepaalt dat het verboden is om mensen te spammen, dit is het versturen van ongewenste berichten. Het versturen van…continue reading →

Ben je altijd verplicht om de boete bij een minimale afnameverplichting te betalen?

Regelmatig worden er in overeenkomsten afnameverplichtingen opgenomen. Dit houdt vaak in dat er een minimumaantal producten of diensten moet worden afgenomen bij desbetreffende leverancier. Wordt dit niet gedaan dan staat daar bijna altijd een boete tegenover. In dit artikel wordt er stilgestaan bij de vraag of u dan te allen tijde verplicht bent om de boete te betalen. Waar de zaak over gaat In deze zaak zijn de partijen een overeenkomst aangegaan waarbij de afnemer een koffieapparaat in bruikleen heeft genomen. Bij de bruikleen zat technische support en onderhoudsbeurten aan de machine. De…continue reading →

Welke betalingstermijn dient u te hanteren?

Voor ieder geleverde dienst of product wordt er een prijs afgesproken en dit vastgelegd in een overeenkomt. U verwacht vanzelfsprekend dat u betaalt krijgt voor wat u heeft geleverd. Wat vaak niet vanzelfsprekend is, is dat er vooraf afspraken worden gemaakt over binnen welke termijn er betaald moet worden. Afhankelijk met wie u zaken doet bestaan er verschillende betaaltermijnen. In dit artikel worden de wettelijke betalingstermijnen besproken voor overeenkomsten met consumenten, zakelijke klanten en de overheid. Betalingstermijn consument In de wet is niets geregeld wat betreft betalingstermijnen voor overeenkomst met consumenten. Er wordt…continue reading →

Verboden bepalingen in overeenkomsten

De meeste ondernemers stellen weleens zelf een overeenkomst op. Hiervoor kan worden gekozen wanneer het belang, en de kans dat de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt klein is. Wanneer echter de risico’s groter zijn is dat nog maar de vraag. Het is namelijk van belang om te weten wat er in de overeenkomst opgenomen mag worden, of eigenlijk wat er niet mag worden opgenomen. In dit artikel wordt er ingegaan op wat verboden bepalingen in een overeenkomst zijn. Verboden bepalingen en de gevolgen In de wet staan een aantal artikelen die bepaalde bepalingen…continue reading →

Kan een factuur dienen als bewijs in een incassoprocedure?

Soms is het een grote uitdaging voor ondernemers om onbetaalde facturen te incasseren. In dit artikel bespreken we hoe om te gaan met wanbetalers. Het komt geregeld voor dat een bedrijf een jurist moet inschakelen of zelfs een procedure bij de rechtbank moet starten om de factuur geïncasseerd te krijgen. In een procedure moet er bewijs geleverd worden dat er daadwerkelijk een vordering open staat. Kan de factuur dienen als bewijs daarvan? Dat leest u in dit artikel. Een factuur als bewijs van een vordering Het komt vaak voor dat een incassoprocedure wordt…continue reading →

Wanbetalers en hoe hiermee om te gaan

Een ondernemer kent vaak zijn klanten. Dit is belangrijk wanneer de klant niet betaalt. De ene klant moet op een andere manier worden aangesproken dan de andere klant. Vaak helpt een telefoontje naar de klant, waarna deze alsnog betaalt. Maar wat nu als de klant niet betaalt? In dit artikel zal worden ingegaan op welke mogelijkheden er zijn om op te treden tegen wanbetalers. Levering stoppen bij wanbetaling Wanneer een klant niet betaalt of stopt met betalen en er is nog niet geleverd aan de klant, dan kan de levering worden opgeschort. Opschorting…continue reading →

Wat is wanprestatie en wat zijn de mogelijkheden?

Het komt geregeld voor dat de afspraken uit een overeenkomst worden verbroken. Dit gebeurt soms bewust en met een reden en som gebeurt het onbewust. Wat is nu precies wanprestatie en wanneer is daar sprake van? En wat kunt u doen als uw wederpartij wanprestatie pleegt? In dit artikel worden de algemene regels van wanprestatie besproken. Wanneer is er sprake van wanprestatie Er is sprake van wanprestatie wanneer een van de partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet geheel nakomt, of wanneer de verplichtingen niet correct worden nagekomen. Gedacht moet worden…continue reading →

Algemene voorwaarden

Of het nu gaat om de algemene voorwaarden van Facebook, van een willekeurige webshop of van een autodealer, bijna niemand leest ze, maar iedereen gaat er toch mee akkoord. Is het wel zo verstandig om zomaar akkoord te gaan met algemene voorwaarden? Bent u altijd gehouden aan de algemene voorwaarden? En als de bepalingen nadelig zijn voor een van de partijen? Op deze vragen wordt in dit artikel antwoord gegeven. Daarbij wordt een onderscheidt gemaakt tussen algemene bepalingen die gelden tussen bedrijven en die gelden tussen een bedrijf en een consument. Wat zijn…continue reading →