Missie

Ris Rijkschroeff draagt actief bij aan een begrijpelijker en transparanter juridische dienstverlening.

Visie

Ris Rijkschroeff biedt persoonlijke betrokkenheid en praktijkgericht denken naast een adequate, snelle en hoogstaande dienstverlening.