Een overeenkomst sluiten voordat een bv is opgericht

Het komt soms voor dat er handelingen worden gedaan voordat een bv is opgericht. De overeenkomsten worden dat aangegaan door een bv in oprichting, de bv i.o. Wanneer een bv i.o overeenkomsten sluit zijn er afwijkende regels van toepassing. In dit artikel wordt er ingegaan op wanneer er sprake is van een bv io., welke regels er zijn en wie er aansprakelijk is voor handelingen van de bv i.o. De bv in oprichting Een bv is pas opgericht op het moment dat de notariĆ«le akte is verleden bij de notaris. Dat neemt niet…continue reading →

Het bestuur van een rechtspersoon. Wat zijn de bevoegdheden van het bestuur? En waar is het bestuur voor aansprakelijk?

Een rechtspersoon is onder andere een bv, nv, stichting en vereniging. Binnen deze rechtspersonen zijn de taken meestal verdeeld. Voor sommige rechtspersonen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde organen te hebben. Deze organen zijn onder andere de raad van commissarissen, de leden vergadering en het bestuur. In dit artikel wordt er ingegaan op het bestuur, hoe deze wordt gevormd, wat de bevoegdheden zijn en waar het bestuur aansprakelijk voor is. Het bestuur Het verschilt per rechtsvorm op welke manier het bestuur wordt samengesteld. Bij de bv en de nv wordt het bestuur…continue reading →

Wanneer moet een ondernemingsraad worden ingesteld en wat doet een ondernemingsraad?

Werknemers kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen bij een bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld door lid te worden van de ondernemingsraad. Hiervoor moet er wel een ondernemingsraad zijn, maar wanneer moet er een ondernemingsraad zijn en wat doet de ondernemingsraad? In dit artikel wordt daarop ingegaan. Wanneer een ondernemingsraad moet worden ingesteld Wanneer er minstens 50 werknemers zijn binnen een bedrijf moet er een ondernemingsraad worden opgericht. Niet iedere werknemer telt hiervoor mee. Uitzendkrachten die korter dan twee jaar in dienst zijn tellen niet mee, alle andere werknemers wel. Wanneer er minder dan 50…continue reading →

Wat is een rechtspersoon?

Wanneer er een onderneming wordt gestart moet er een keuze worden gemaakt welke rechtsvorm de onderneming gaat krijgen. De keuze wordt gemaakt op basis van fiscale, maar ook juridische gronden. In dit artikel wordt er ingegaan op wat een rechtspersoon is, welke rechtspersonen er zijn en welk rechtspersoon het meest geschikt zijn bij het starten van een onderneming. Wat een rechtspersoon is Een rechtspersoon is een juridische constructie en staat wat het vermogensrecht betreft, gelijk met een natuurlijk persoon, tenzij de wet anders bepaalt. Een natuurlijk persoon is een mens. De rechtspersoon kan…continue reading →

Ondeugdelijke omzetprognose kan leiden tot dwaling

Bij het sluiten van een franchiseovereenkomst is de verwachte omzet een belangrijke overweging. In principe is het aan de aspirant-franchisenemer om te onderzoeken wat de verwachte kosten en opbrengsten zullen zijn. In sommige gevallen wordt er een omzetprognose verstrekt door de franchisegever. De vraag is in hoeverre de aspirant-franchisenemer hier dan op mocht vertrouwen. Omzetfee berekent op grond van de omzetprognose Een franchisegever is in principe niet verplicht om een omzetprognose aan de aspirant-franchisenemer te verstrekken. Daarentegen, wanneer hij dat wel doet, dan dienen de prognoses deugdelijk te zijn en te berusten op…continue reading →