Gemeente mag winkeliers uit de stadsrand weren

Het Europees Hof heeft bepaald dat gemeenten een stokje kunnen steken voor het vestigen van detailhandel aan de randen van hun gemeente. De eigenaar van een pand dat al 20 jaar gedeeltelijk leeg staat heeft de zaak aangespannen tegen gemeente Appingedam. Door het weigeren van een bepaalt schoenen- en kledingwinkel wil de gemeente voorkomen dat het stadshart verpaupert doordat er winkelpanden leeg komen te staan als gevolg van de verhuizing naar de stadsrand. Appingedam heeft, net als vele andere gemeenten, in het bestemmingsplan bepaald dat aan de rand van de gemeente slechts winkels…continue reading →

Wanneer zijn kleine ondernemingen verplicht om een verwerkingsregister te hebben?

Er is bijna geen organisatie die geen persoonsgegevens verwerkt. Onder de aankomende Europese privacywetgeving is het vaak verplicht om een verwerkingsregister bij te houden. In dit artikel gaan we in op wat een verwerkingsregister precies is en wie een verwerkersregister moet bijhouden. Register- en documentatieplicht Anders dan onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens, hoeven organisaties onder de nieuwe Europese privacywetgeving de verwerking van persoonsgegevens niet meer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Organisaties moeten daarentegen wel zelf documenteren welke verwerkingen zij doen, daarbij moet worden bijgehouden welke beheersmaatregelen er voorhanden zijn. Dit houdt…continue reading →

Wat is een beschikking?

Om hun taken goed te kunnen uitvoeren maken bestuursorganen beslissingen. Een beslissing van een bestuursorgaan heet een besluit. Een besluit dat individueel of concreet is, heet een beschikking. In dit artikel zal worden ingegaan op wat precies een beschikking is, welke onderscheiden er gemaakt kunnen worden, hoe de beschikking bekend wordt gemaakt en wat te doen als iemand het niet eens is met de beschikking. De beschikking Een beschikking is een specifieke, individuele of concrete vorm van een besluit. Dit betekent dat het besluit niet voor alle situaties geldt. De beschikking kan op…continue reading →

Wat is een besluit en hoe komt deze tot stand?

Alle bestuursorganen zoals gemeenten en provincies, maar ook het UWV en de Sociale Verzekeringsbank, maken beslissingen die invloed hebben op burgers en organisaties in Nederland. Dit doen zij om hun beleid vast te kunnen stellen maar ook om dat beleid te voeren. Sommige van deze beslissingen worden besluiten genoemd. In dit artikel zal worden ingegaan op wat een besluit is, hoe deze tot stand komt, waar hij aan moet voldoen en wat u ertegen kunt inbrengen als u het er niet mee eens bent. Het besluit Wanneer een bestuursorgaan een beslissing neemt die…continue reading →

Wat houdt in beroep gaan in?

Wanneer er een besluit is gemaakt door een overheidsinstelling waar u het niet mee eens bent, dan zijn er wettelijke mogelijkheden om tegen dat besluit in te gaan. In dit artikel zal er worden ingegaan op de mogelijkheid tot beroep bij de rechter, waar hij over beslist, hoe hij de zaak beoordeelt en wat de consequenties zijn van zijn uitspraak. Beroep bij de rechter Wanneer iemand het niet eens is met een besluit, dan dient diegene eerst bezwaar te maken of administratief beroep in te stellen. Wanneer dat niet tot het gewenste resultaat…continue reading →

Wat is administratief beroep?

Er bestaan een aantal mogelijkheden wanneer u het niet eens bent met een besluit genomen door een bestuursorgaan. In dit artikel zal er worden ingegaan op de mogelijkheid van administratief beroep, wat het verschil is met bezwaar en beroep bij de rechter en hoe de procedure verloopt. Het verschil met bezwaar en beroep bij de rechter Administratief beroep geeft een mogelijkheid om tegen bepaalde besluiten van een bestuursorgaan op te komen. Dit houdt in dat een ander, vaak een hoger, bestuursorgaan gevraagd kan worden om het besluit te beoordelen en daar een beslissing…continue reading →

Bezwaar maken, wat houdt dat in?

Wanneer er een besluit is gemaakt door een overheidsinstelling waar u het niet mee eens bent, dan zijn er wettelijke mogelijkheden om tegen dat besluit in te gaan. In dit artikel zal er worden ingegaan op de mogelijkheid tot het maken van bezwaar, wat dat is, wie dat kan doen en waartegen dat kan worden gedaan. Bezwaar Bezwaar maken is het gebruik maken van een wettelijke bevoegdheid om een voorziening te vragen tegen een besluit bij het bestuursorgaan die het besluit heeft genomen. Dit houdt in dat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen,…continue reading →